ALWAYS FREE ZAWSZE WOLNI - Witam wszystkich motocyklistów.


Motocykliści.eu jest to strona dla motocyklistów o motocyklistach i motocyklach.

Głównym celem tej strony jest:

  • propagowanie turystyki motocyklowej
  • dzielenie się doświadczeniami
  • promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie
  • rozwój sportu motorowego
  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego
  • propagowanie kultury w ruchu drogowym
  • podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności
  • braterstwo i wzajemna pomoc
  • zabawa w gronie oddanych przyjaciół i dzielenie się tym, co każdy z nas przeżył podczas podróży motocyklem

Jeśli chcesz coś dodać do strony ciekawego pisz do nas na info@motocyklisci.eu


"Jeździjmy Tak, Aby Było Nas Więcej, A Nie Mniej"Motocyklisci.eu nie jest klubem, stowarzyszeniem ani firmą.
Kopiowanie treści oraz przedruk, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora surowo zabronione !
Każde kopiowanie moich zdjęć jest łamaniem praw autorskich !

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.